DLACZEGO MY ?

Firma rozpoczeła swoją działalność w 2017r.

Nasze doświadczenie w przewiertach sterowanych pozwala nam na realizację każdej inwestycji. Bazujemy na sile i skuteczności nowoczesnych technologii, dzięki którym jeśteśmy w stanie oferować usługi najwyższej jakości

DOŚWIADCZENIE

KADRA

Firma rozpoczeła swoją działalność w 2017r.

Nasze doświadczenie w przewiertach sterowanych pozwala nam na realizację każdej inwestycji. Bazujemy na sile i skuteczności nowoczesnych technologii, dzięki którym jeśteśmy w stanie oferować usługi najwyższej jakości

2 wiertnice klasy 10 ton oraz 1 wiertnica klasy 17 ton

Posiadane przez nas wietnice to maszyny zarówno o niewielikch gabarytach, jak i dużej mocy co umożliwia nam wykonywanie przewiertów w najciaśniejszych miejscach. Do dyspozycji mamy maszyny DItch Witch, które mającharakter bardzo uniwersalny i dzięki swojej dużej mocy są w stanie wykonywać długie przewierty w niesprzyjających warunkach gruntowych.

Przewierty wykonywane są do  FI 500 w odległości do 300m

ZALETY HORYZONTALNYCH
PRZEWIERTÓW STEROWANYCH

BRAK WYKOPÓW

Wykonywanie wiercenia z użyciem Horizontal Directional Drilling zapewnia brak koniueczności prowadzenia jakichkolwiek wykopów. Mogą być zatem wykonywane również przy bezinwazyjnych badaniach geologicznych.

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU

Brak konieczności rekultywacji struktury terenowej sprawia, że prowadzenie prac z zastosowaniem Technologii HDD należy do usług pozwalających na znaczną oszczędność czasu.

SZYBKOŚĆ I PRECYZJA

Rozwiązania stosowane w przewiertach pozwala na prowadzenie otworu od początku do końca tak, by punkty krańcowe idealnie pokrywały się z zaplanowanym projektem.

BEZKOLZYJNOŚĆ

Umożliwia ona budowęinfrastruktury podziemniej bez ryzyka kolizji z istniejącymi już drogami kablowymi czy trasami światłowodowymi oraz instalacjami wodno - kanalizacyjnymi i teletechnicznymi.

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat naszych usług przewiertów i przecisków horyzontalnych. Jesteśmy gotowi odpowiedzieć na Państwa pytania i przygotować ofertę dostosowaną do indywidualnych potrzeb.

Scroll to Top