Przewierty - przewierty, przewierty sterowane, przekopy pod drogami, przeciski

Zajmujemy się realizację zleceń przecisków oraz przewiertów sterowanych pod istniejącymi przeszkodami terenowymi. Dzięki tej metodzie bez zbędnych zniszczeń wykonamy osadzenie rur czy innego elementu uzbrojenia pod m.in. drogami, parkingami czy budynkami będącymi częścią zagospodarowania przestrzennego.

Pk Przewierty - Kraków, Wieliczka,Tarnów, Rzeszów, Katowice, Kielce i inne

Nasza firma realizuje zlecenia z zakresu przewiertów sterowanych umożliwiających osadzanie rur czy innych części uzbrojenia podziemnego pod istniejącymi już elementami zagospodarowania terenu. Dzięki tej metodzie bez trudu pokonamy takie przeszkody jak drogi, torowiska czy tereny zielone których ciągłość nie może zostać naruszona. Dzięki metodzie bezwykopowej z powodzeniem można dokonać montażu rur na znaczny dystans. Zastosowanie przecisków i przewiertów sterowanych to gwarancja skutecznego osadzenia instalacji podziemnej przy minimalizacji inwazyjności i skróceniu czasu realizacji tego zadania.

Przewierty, przewierty sterowane, przeciski, przekopy pod drogą, Kraków, Rzeszów, Katowice, Kielce, Tarnów, Podkarpackie, Śląskie, Świętokrzyskie, Małopolska Przewierty, przewierty sterowane, przeciski, przekopy pod drogą, Kraków, Rzeszów, Katowice, Kielce, Tarnów, Podkarpackie, Śląskie, Świętokrzyskie, Małopolska Przewierty, przewierty sterowane, przeciski, przekopy pod drogą, Kraków, Rzeszów, Katowice, Kielce, Tarnów, Podkarpackie, Śląskie, Świętokrzyskie, Małopolska
Przewierty, przewierty sterowane, przeciski, przekopy pod drogą, Kraków, Rzeszów, Katowice, Kielce, Tarnów, Podkarpackie, Śląskie, Świętokrzyskie, Małopolska  Przewierty, przewierty sterowane, przeciski, przekopy pod drogą, Kraków, Rzeszów, Katowice, Kielce, Tarnów, Podkarpackie, Śląskie, Świętokrzyskie, Małopolska Przewierty, przewierty sterowane, przeciski, przekopy pod drogą, Kraków, Rzeszów, Katowice, Kielce, Tarnów, Podkarpackie, Śląskie, Świętokrzyskie, Małopolska

Średnica wciąganej rury do 315 mm 

Długość przewiertu do 120 m 

Cena wykonania danego zlecenia ustalana jest indywidualnie w oparciu m.in. o średnicę przewiertu oraz jego dystans. 

Przewierty - przewierty, przewierty sterowane, przekopy pod drogami, przeciski

Przedsiębiorstwo PK Przewierty zaprasza do współpracy wszystkich poszukujących profesjonalnej pomocy z zakresu przecisków i przewiertów pod różnymi przeszkodami, udrażniania instalacji kanalizacyjnych czy wykonywania robót ziemnych.

Posiadamy wysokiej jakości sprzęt, wiedzę oraz doświadczenie. Osobiste zaangażowanie w każde zlecenie to gwarancja Państwa zadowolenia. Zapraszamy do zapoznania się z Naszą ofertą.

Pk Przewierty - przewierty, przewierty sterowane, przekopy pod drogami

PK Przewierty Sterowane to przedsiębiorstwo, które od lat zajmuje się realizacją zleceń z zakresu przecisków i przewiertów pod przeszkodami terenowymi. Jest to główny ale nie jedyny profil Naszej działalności. Ponadto posiadamy sprzęt służący udrażnianiu instalacji kanalizacyjnych, skuteczną a małoinwazyjną metodą WUKO. Z zakresu zabiegów na sieciach sanitarnych zajmujemy się również asenizacją. Pk Przewierty to gwarancja profesjonalnego wykonania robót ziemnych, wykopów np. pod fundamenty, przygotowania terenu pod budowę parkingów czy rekultywacji i melioracji.

 • Przewierty,
 • Przewierty sterowane,
 • Przeciski,
 • Udrażnianie kanalizacji WUKO,
 • Usługi koparko-ładowarką

Pk Przewierty - Małopolskie, Świętokrzyskie, Podkarpackie, Śląskie i inne

Przedsiębiorstwo, które od lat zajmuje się realizacją zleceń z zakresu przecisków oraz przewiertów pod przeszkodami terenowymi. Jest to główny ale nie jedyny profil Naszej działalności. Ponadto posiadamy sprzęt służący udrażnianiu instalacji kanalizacyjnych, skuteczną a także mało inwazyjną metodą WUKO.

Przewierty, przewierty sterowane Kraków,Wieliczka,Rzeszów,Katowice,Kielce,Tarnów,Podkarpackie,Śląskie,Świętokrzyskie,Małopolska Przewierty, przewierty sterowane Kraków,Wieliczka,Rzeszów,Katowice,Kielce,Tarnów,Podkarpackie,Śląskie,Świętokrzyskie,Małopolska Przewierty, przewierty sterowane Kraków,Wieliczka,Rzeszów,Katowice,Kielce,Tarnów,Podkarpackie,Śląskie,Świętokrzyskie,Małopolska Przewierty, przewierty sterowane Kraków,Wieliczka,Rzeszów,Katowice,Kielce,Tarnów,Podkarpackie,Śląskie,Świętokrzyskie,Małopolska  Przewierty, przewierty sterowane Kraków,Wieliczka,Rzeszów,Katowice,Kielce,Tarnów,Podkarpackie,Śląskie,Świętokrzyskie,Małopolska  Przewierty, przewierty sterowane Kraków,Wieliczka,Rzeszów,Katowice,Kielce,Tarnów,Podkarpackie,Śląskie,Świętokrzyskie,Małopolska 
Przewierty, przewierty sterowane Kraków,Wieliczka,Rzeszów,Katowice,Kielce,Tarnów,Podkarpackie,Śląskie,Świętokrzyskie,Małopolska  Przewierty, przewierty sterowane Kraków,Wieliczka,Rzeszów,Katowice,Kielce,Tarnów,Podkarpackie,Śląskie,Świętokrzyskie,Małopolska Przewierty, przewierty sterowane Kraków,Wieliczka,Rzeszów,Katowice,Kielce,Tarnów,Podkarpackie,Śląskie,Świętokrzyskie,Małopolska   Przewierty, przewierty sterowane Kraków,Wieliczka,Rzeszów,Katowice,Kielce,Tarnów,Podkarpackie,Śląskie,Świętokrzyskie,Małopolska Przewierty, przewierty sterowane Kraków,Wieliczka,Rzeszów,Katowice,Kielce,Tarnów,Podkarpackie,Śląskie,Świętokrzyskie,Małopolska Przewierty, przewierty sterowane Kraków,Wieliczka,Rzeszów,Katowice,Kielce,Tarnów,Podkarpackie,Śląskie,Świętokrzyskie,Małopolska

Prace ziemno-budowlane

PK Przewierty to gwarancja profesjonalnego wykonania robót ziemnych, wykopów np. pod fundamenty, przygotowania terenu pod budowę parkingów czy rekultywacji i melioracji. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani - wystarczy zadzwonić i umówić się na wycenę.

Pk Przewierty - Horyzontalne przewierty kierunkowe

Horyzontalne przewierty kierunkowe (HDD - Horizontal Directional Drilling) - nowoczesna technologia (zaliczana do grupy tzw. technologii bezwykopowych) polegająca na wykonywaniu poziomych przewiertów sterowanych. Przewierty horyzontalne są odmianą otworów kierunkowych. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych systemów pomiarowych i sterujących, trajektoria wykonanego przewiertu i położenie punktu wyjścia niemal idealnie pokrywają się z zaprojektowanymi, co pozwala na wykonywanie tego typu przewiertów na terenach silnie zurbanizowanych.

Przeznaczenie

Horyzontalne przewierty kierunkowe umożliwiają wykonywanie różnego rodzaju instalacji (wodociągi, kanalizacja, gazociągi, linie energetyczne) metodą bezwykopową wszędzie tam, gdzie niemożliwe jest wykonanie odkrytego wykopu pod rury lub kable:

 • Na terenach silnie zurbanizowanych, gdzie wykorzystanie metod tradycyjnych jest niemożliwe ze względu na istniejącą zabudowę.
 • Gdy zachodzi potrzeba pokonania przeszkód w postaci traktów komunikacyjnych (ruchliwych szos, torów tramwajowych i kolejowych).
 • Na terenach o gęstej sieci wodociągów, kanalizacji oraz linii energetycznych i telekomunikacyjnych.
 • W takim przypadku jedynym rozwiązaniem jest wykonanie poziomego przewiertu poniżej siatki instalacji.
 • W przypadku przekraczania żeglownych rzek i kanałów bardziej opłacalne może być położenie instalacji pod dnem, niż budowa konstrukcji zawieszonej nad lustrem wody.
 • Podczas pokonywania gór i wzniesień.
 • Podczas prowadzenia instalacji przez tereny które ze względu na walory przyrodnicze i krajobrazowe powinny zostać nienaruszone.

Poszczególne fazy wykonania horyzontalnego przewiertu kierunkowego

Wykonanie przewiertu pod planowaną instalację rurociągu można podzielić na następujące etapy:

 • wykonanie projektu trajektorii i wyznaczenie położenia punktu wyjścia przewiertu,
 • dobór technologii wiercenia,
 • przygotowanie terenu dla potrzeb urządzenia wiertniczego oraz zaplecza technicznego - zazwyczaj od 500 do 1500 m2 (w skrajnych przypadkach nawet 3000 m2),
 • wiercenie, składające się z trzech etapów:
  • etap I - wykonanie wiercenia pilotowego,
  • etap II - rozwiercanie powrotne,
  • etap III - instalacja rurociągu,
 • przywrócenie terenu zakończonych prac wiertniczych do stanu pierwotnego.

Dobór trajektorii horyzontalnego przewiertu kierunkowego

Wyboru trajektorii przewiertu dokonuje się na etapie projektowania, analizując następujące dane:

 • wymaganą średnicę, długość i przeznaczenie rurociągu,
 • minimalną wymaganą grubość skał nadkładu nad rurociągiem,
 • typ wgłębnego systemu pomiarowego oraz jego dokładność,
 • materiał projektowanego rurociągu oraz jego parametry wytrzymałościowe,
 • panujące na danym terenie warunki geologiczne,
 • wymagane wartości kątów wejścia i wyjścia,
 • możliwości urządzenia wiertniczego.

Narzędzia wiercące

Narzędzia wiercące dobierane są pod kątem rodzaju przewiercanej skały - w pierwszej kolejności uwzględnia się fizyko - mechaniczne własności górotworu oraz tendencję skał do krzywienia osi otworu. Stosowane narzędzia:

 • świdry skrawające,
 • świdry gryzowe,
 • koronki poszerzające,
 • poszerzacze gryzowe,
 • rozwiertaki.

Systemy pomiarowe

Umożliwiają śledzenie w czasie rzeczywistym parametrów wiercenia, takich jak kąt (azymut) wiercenia, kąt pochylenia głowicy narzędzia wiercącego oraz bieżącą głębokość. Stosuje się dwa podstawowe systemy pomiarowe:

 • system radiowy,
 • system kablowy.

Wiertnice

Produkowane obecnie urządzenia wiertnicze to samojezdne wiertnice gąsienicowe o napędzie dieslowskim. Biorąc pod uwagę parametry takie jak siła uciągu / pchania, moment obrotowy i wydatek pompy płuczkowej, dzielimy je następująco:

 • wiertnice małe,
 • wiertnice średnie,
 • wiertnice duże.

Rury osłonowe

Zasadniczą częścią wykonywanej z użyciem technologii horyzontalnych przewiertów kierunkowych instalacji, jest rura osłonowa, wewnątrz której pociągnięty będzie przewód, lub popłynie tłoczone medium. Podział ze względu na użyte do produkcji materiały wygląda następująco:

 • rury stalowe lub żeliwne,
 • rury PE, HDPE,
 • rury PCV,
 • rury kompozytowe - na bazie żywic syntetycznych i włókien szklanych.

PRZEWIERTY STEROWANE

Zajmujemy się realizację zleceń przecisków oraz przewiertów sterowanych pod istniejącymi przeszkodami terenowymi. Dzięki tej metodzie bez zbędnych zniszczeń wykonamy osadzenie rur czy innego elementu uzbrojenia pod m.in. drogami, parkingami czy budynkami będącymi częścią zagospodarowania przestrzennego

 Przewierty, przewierty sterowane Kraków,Wieliczka,Rzeszów,Katowice,Kielce,Tarnów,Podkarpackie,Śląskie,Świętokrzyskie,Małopolska

WYKOPY

Świadczymy usługi szeroką gamą maszyn budowlanych (koparki, koparko-ładowarki, spycharki itp.). Przygotowujemy place pod budowę, wykonujemy wykopy pod fundamenty czy prace melioracyjne. Realizujemy roboty ziemne zlecone przez prywatnych inwestorów jak i duże podmioty przemysłowe.

Przewierty, przewierty sterowane Kraków,Wieliczka,Rzeszów,Katowice,Kielce,Tarnów,Podkarpackie,Śląskie,Świętokrzyskie,Małopolska

WUKO

Wykonujemy usługi czyszczenia sieci kanalizacyjnej z użyciem profesjonalnego sprzętu. Materiałem czyszczącym jest woda wprowadzania do rury z zatorem pod ciśnieniem za pomocą dysz. Metoda mało inwazyjna a bardzo skuteczna, wykonywana zarówno w instalacji domowej jak i zewnętrznej.

Przewierty, przewierty sterowane Kraków,Wieliczka,Rzeszów,Katowice,Kielce,Tarnów,Podkarpackie,Śląskie,Świętokrzyskie,Małopolska

Przewierty, przewierty sterowane,przeciski,przekopy pod drogą Kraków,Wieliczka,Rzeszów,Katowice,Kielce,Tarnów,Podkarpackie,Śląskie,Świętokrzyskie,Małopolska

Partnerzy

Przewierty, przewierty sterowane Rzeszów,Podkarpackie

Przewierty, przewierty sterowane Rzeszów,Podkarpackie

Przewierty, przewierty sterowane Katowice,Śląskie

Przewierty, przewierty sterowane Kielce,Wieliczka,Świętokrzyskie

Przewierty, przewierty sterowane Kielce,Świętokrzyskie

Przewierty, przewierty sterowane,przeciski,przekopy pod drogą Kraków,Wieliczka,Rzeszów,Katowice,Kielce,Tarnów,Podkarpackie,Śląskie,Świętokrzyskie,Małopolska

Przewierty, przewierty sterowane,przeciski,przekopy pod drogą Kraków,Wieliczka,Rzeszów,Katowice,Kielce,Tarnów,Podkarpackie,Śląskie,Świętokrzyskie,Małopolska

jp-przewierty